FAQs

Piersze kroki z systemami PETIO/TrackMan/TravMan - rejestracja, logowanie, zmiana hasła

Instrukcja korzystania z aplikacji mobilnej Petio

instrukcja obsługi ET-20

Warunki gwarancji na lokalizatory GPS


Wypełnij poniższy formularz aby zgłosić problem  ale najpierw sprawdź w informacjach pod formularzem czy nie ma tam odpowiedzi na Twoje pytania.Zestawienie ważniejszych komend SMS dla lokalizatora ET20 (w przypadku braku łączności GPRS z aplikacji)

Funkcja Komenda SMS Odpowiedź
Stan urządzenia statsus  Współrzędne geograficzne, parametry urządzenie, prędkość i stan baterii
Ustawienie APN S1,apn_name,user,password

Np.

S1,internet,,

Potwierdzenie
Ustawienie Serwera IP1,gps.petio.eu,5062 Potwierdzenie
Sprawdzenie ustawionego APN i serwera G1 Nazwa APN i dane serwera
Włączenie dodatkowego określania pozycji na podstawie sieci komórkowej AGPS1 Potwierdzenie
Wyłączenie AGPS AGPS0 Potwierdzenie
Włączenie trybu oszczędzania baterii (usypianie lokalizatora w razie bezczynności) Opcja zalecana. Czas pracy na baterii w tym trybie to 2-5 dni. PS1 Potwierdzenie

Wybudzanie następuje przez ruch, połączenie telefoniczne lub sms

Wyłączenie trybu oszczędzania baterii. Czas pracy na baterii -18-20 godz. PS0 Potwierdzenie
Odczytanie numeru IMEI version Numer IMEI i wersja firmware
Żądanie pozycji GPS loc Pozycja z linkiem do map google
Częstotliwość nadawania pozycji TIxxS

gdzie xx jest liczbą sekund

lub

TIxxM

gdzie xx jest liczbą minut

Potwierdzenie
Restart lokalizatora reboot
Przywrócenie ustawień fabrycznych RESET!

Najczęściej zadawane pytania:

Q?

Jak ustawić smsowe powiadamianie o przekroczeniu geostrefy?

A.

1) ustaw w aplikacji (wyślij komendę) numer SOS czyli numer swojego telefonu
2) ustaw się z lokalizatorem w centrum planowanej geostrefy (ważne, żeby był tam zasięg GPS, czyli poza budynkiem)
3) na numer karty SIM lokalizatora wyslij sms o treści: G1,1,0,100M

Poniżej zanczenie poszczególnych pozycji
GX,Y,Z,xxxM/KM
gdzie:
X - numer geostrefy od 1 do 3
Y - włączenie (1) lub wyłączenie (0) tej funkcji
Z - 1 (powiadamia także przy wejściu do strefy), 0 (tylko przy wyjściu)
xxx - ilość metrów lub KM, koniecznie na 3 pozycjach.

Q?

Przejście z aplikacji AngelGTS na system PETIO

A.

 1. Zarejestruj kupione u nas urządzenie korzystając z aplikacji mobilnej PETIO lub na GPS.PETIO.EU podając swój (dowolny, działający) adres e-mail oraz IMEI posiadanego urządzenia.
 2. Ustaw ponownie adres IP serwera wysyłając na numer karty SIM lokalizatora komendę SMS odpowiednią dla danego urządzenia.
  1. Dla ET20 jest to sms o treśli: IP1,gps.petio.eu,5062
  2. Dla serii LK i TK jest to sms o treści: adminip123456 gps.petio.eu 5013

Q?

Dlaczego nie widać pozycji lokalizatora na mapie po pierwszej konfiguracji?

A.

 1. Upewnij się, że na karcie SIM są środki i można korzystać z połączenia GPRS (internet)
 2. Sprawdź jak migają diody i porównaj status z instrukcją obsługi lokalizatora
 3. Nieprawidłowy IP serwera lub APN. Ustaw ponownie adres IP serwera i APN wykorzystując komendy SMS opisane w odpowiedniej sekcji Awaryjne komendy SMS. Nasze Lokalizatory GPS są inicjalnie ustawiane na najczęściej używany APN (internet, lub w przypadku zestawu z kartą telemetryczną -playmetric). APN internet powinien działać poprawnie z typowymi kartami w większości sieci. Niemal na pewno nie będzie ono działać z siecią Plus. Należy dowiedzieć się u operatora, jaki jest APN i ustawić go komendą SMS widoczną na liście komend. Jeżeli ustawienie APN nie jest możliwe, bo GPS nie odpowiada na SMS-y należy upewnić się, że na karcie są środki (szczegóły w poprzednim pytaniu). Jeżeli urządzenie dalej nie odpowiada na SMS, prosimy o weryfikację, czy karta SIM została poprawnie zamontowana. Jeżeli GPS wciąż nie odpowiada na SMS należy sprawdzić:
  • Czy ustawiano numer SOS lub numer administratora? Jeżeli tak, to należy spróbować wysłać komendę z numeru, który został ustawiony jako numer administratora lub SOS. Jeżeli nie jest to możliwe należy spróbować komendą SMS ustawić odpowiedni numer.
  • Czy zmieniono hasło komend? Jeżeli tak, to należy użyć właściwego.

Ostatecznym rozwiązaniem jest przywrócenie ustawień fabrycznych i wykonanie konfiguracji podstawowej od początku

Q?

Dlaczego nie widać pozycji lokalizatora na mapie mimo, że wcześniej wszystko działało?

A.

 1. Należy upewnić się, że karta jest ważna, zarejestrowana, oraz posiada środki, które pozwalają zarówno na połączenia telefoniczne, jak i wysyłanie SMS oraz połączenie z siecią Internet. Należy zwrócić uwagę, że możliwość połączeń telefonicznych lub wysyłania SMSów nie musi oznaczać, że są środki do połączenia się z Internetem. Najlepiej sprawdzić to przekładając kartę do telefonu i sprawdzając, czy można kolejno: wysłać SMS, wykonać połączenie telefoniczne, oraz połączyć się z Internetem (przy wyłączonym WiFi).
 2. Przyczyną może być bark zasięgu kiedy lokalizator GPS jest pomieszczeniach, pomiędzy budynkami lub obok wysokich budynków. Jeżeli GPS nie zmienił swojej pozycji, jest możliwe, że ta sama pozycja z nowszym czasem nie zostanie wysłana. Należy przejść w miejsce odsłonięte, zmieniając jednocześnie pozycję lokalizatora.

Q?

Jak przestawić aplikację z AngelGTS na Petio?

A.

Nalezy ściągnąć aplikację PETIO z App Store lub Google Play, zarejestrować nowe konto, dodać posiadane urządzenie ET20  i przestawić je na nowy serwer wysyłająć SMS o treści:  IP1,gps.petio.eu,5062

Q?

Co oznaczają ustawienia częstotliwości w aplikacji?

A.

Zmiana częstotliwości na głównym panelu powoduje zmianę częstotliwości wysyłania danych przez lokalizator na nasz serwer. Częstotliwość odświeżania to z kolei częstotliwość pobierania danych przez aplikację z serwera. Czyli jeśli chcemy widzieć na mapie dość dobrą aktualność pozycji lokalizatora np. podczas spaceru, spuszczeniu psa ze smyczy lub jego poszukiwania obie częstotliwości muszą być w okolicach 15-20sek. Np. nadawanie co 15sek a odświeżanie co 20 sek.

Q?

Czy można poprawić dokładność nadawanych pozycji?

A.

Tak, można włączyć lub wyłączyć lokalizację przybliżoną w oparciu o sieć telefoniczną GSM. Wyłączyć można poprzez wysłanie smsa:

AGPS0

(zero na końcu), a włączyć poprzez wysłanie smsa:

AGPS1

Przy wyłączonej lokalizacja przybliżonej pozycja powinna być dokładna na podstawie tylko GPS ale nieco wydłuża się czas ustalania pozycji np. wśród gęstych zabudowań no i brak jest pozycji jeśli lokalizator będzie w budynku.

Q?

Jak działa tryb uśpienia lokalizatora?

A.

Są 2 tryby uśpienia

PS1- rekomendowany podstawowy w którym wybudzenie powinno następować przez ruch, połączenie telefoniczne, sms lub podłączenie zasilania

DS1 - głęboki, w którym wybudzenie następuje tylko przez ruch urządzenia lub podłączenie kabla zasilającego (nie polecany ze względu potencjalną trudność w odnalezieniu urządzenia w przypadku jego zagubienia np w lesie - nie będzie się ruszał to przestanie nadawać pozycję)

Q?

Co pokazują migające diody

A.

Zielona:

Jedno krótkie mignięcie co 3 sek - uzyskano połączenie GSM

Podwójne krótkie mignięcia co 3 sek - uzyskano połączenie GPRS (internet)

Dłuższe mignięcia (1sek) co 3 sek - szukanie sieci

Świecenie ciągłe - brak karty SIM

Niebieska:

Jedno krótkie mignięcie co 3 sek - ustalono pozycję GPS

Dłuższe mignięcia (1 sek) co 3 sek - brak pozycji GPS

Brak świecenie - lokalizator wyłączony, diody wyłączone, lub lokalizator w trybie uśpienia

Q?

Co się dzieje w przypadku braku sieci GSM

A.

Lokalizator ma 8MB wbudowanej pamięci i będzie gromadził dane o pozycjach do czasu uzyskania połączenia GSM i przesłania danych na serwer.

Q?

Jak można włączyć i wyłączyć lokalizator

A.

Włączanie odbywa się poprzez wetknięcie kabla mikrousb w gniazdo ładowania.

Wyłączyć można (ostrożnie na spacerach) wysyłając komendę sms: OFF

Q?

Jaka karta SIM jest potrzebna do lokalizatora GPS

A.

Karta SIM musi spełniać 2 kryteria:

 1. obsługiwać tryb 2 G (niektóre karty przeznaczone do internetu mają tryb LTE i wyłączony 2G - nie będą one działały z lokalizatorami pracującymi w trybie 2G)
 2. nie może być zabezpieczona kodem PIN

Większość kart dostępnych na rynku, w tym najpopularniejsze startery Play (z wyjątkiem LTE), Tmobile, Heyah, Plus dobrze działają z lokalizatorami GPS. W przypadku kart Orange należy się upewnić co do możliwości odblokowania PIN.

Q?

Jak jest zasada działania systemu lokalizacji GPS?

A.

Najlepiej zobrazuje to poniższy rysunek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[/mp_span col="12"]